Jay Adhya Shakti Aarti Mp3

  • IndianJay Aadhya Shakti Aarti Lyrics

    Jay Adhya Shakti Aarti Mp3 Free Download

    Below are the lyrics of Jay Adhya Shakti Aarti after which the link for Jay Adhya Shakti Aarti mp3 free download is provided at the bottom. Jay Adhya Shakti Aarti lyrics Jay Adhyaa shakti Maa jay Adhyaa shaktii Akhand brahmaand dipavyaa, padvey pragatyaa Maa Om jayo jayo Maa jagdambey…. Dritiyaa be swaroop Shivshakti januu x2 Brahmaa Ganapatii gaau x2 har gau harr…

    Read More »
Back to top button