Indian

Sobtis Halke Song Download Aai Kuthe Kay Karte New Song

Sobtis Halke Song Download — Sobtis Halke is a song that has been sung by Vidya Karalagikara and Mandar Apaṭe. It has lyrics penned by Nilesh Moharīr and has music given by Shrīpād Joshī.

Sobtis Halke Song Download

Sobtis Halke Song Credits

  • Song: Sobtis Halke
  • Singer: Vidya Karalagikara, Mandar Apaṭe
  • Lyrics: Nilesh Moharīr
  • Musician: Shrīpād joshī
  • Mastering: Avadhūt Vāḍakar (Ajivasan Sounds)
  • Mixing: Ajiankya Dhāpare (D Sainik Station)

Song Lyrics:

सोबतीस हलके,

सावलीस ऊन,

भोवती तशी ही,

मोरपीस खूण…

 

दोन काठ अपुले,

ऐल आणि पैल,

ऐन सांजवेळी ,

बंध होई सैल…

 

बंधनाविना रे ही,

गुंतणारी वीण,

हा प्रवास आता,

तुझ्यावीण कठीण…

 

वादळात कोणत्याही,

हाक दे कधीही,

हात देत हाती,

मी तिथे असेन…

सोबतीस हलके,

सावलीस ऊन,

भोवती तशी ही,

मोरपीस खूण…

 

दोन काठ अपुले,

ऐल आणि पैल,

ऐन सांजवेळी ,

बंध होई सैल…

 

बंधनाविना रे ही,

गुंतणारी वीण,

हा प्रवास आता,

तुझ्यावीण कठीण…

 

वादळात कोणत्याही,

हाक दे कधीही,

हात देत हाती,

मी तिथे असेन…

सोबतीस हलके,

सावलीस ऊन,

भोवती तशी ही,

मोरपीस खूण…

 

दोन काठ अपुले,

ऐल आणि पैल,

ऐन सांजवेळी ,

बंध होई सैल…

 

बंधनाविना रे ही,

गुंतणारी वीण,

हा प्रवास आता,

तुझ्यावीण कठीण…

 

वादळात कोणत्याही,

हाक दे कधीही,

हात देत हाती,

मी तिथे असेन…

Lyrics in English

Sobatīs halake,

Sāvalīs ūna,

Bhovatī tashī hī,

Morapīs khūṇa…

 

Don kāṭh apule,

Ail āṇi paila,

Ain sāanjaveḷī ,

Bandha hoī saila…

 

Bandhanāvinā re hī,

Guantaṇārī vīṇa,

Hā pravās ātā,

Tuzyāvīṇ kaṭhīṇa…

 

Vādaḷāt koṇatyāhī,

Hāk de kadhīhī,

Hāt det hātī,

Mī tithe asena…

Sobatīs halake,

Sāvalīs ūna,

Bhovatī tashī hī,

Morapīs khūṇa…

Don kāṭh apule,

Ail āṇi paila,

Ain sāanjaveḷī ,

Bandha hoī saila…

 

Bandhanāvinā re hī,

Guantaṇārī vīṇa,

Hā pravās ātā,

Tuzyāvīṇ kaṭhīṇa…

 

Vādaḷāt koṇatyāhī,

Hāk de kadhīhī,

Hāt det hātī,

Mī tithe asena…

Sobatīs halake,

Sāvalīs ūna,

Bhovatī tashī hī,

Morapīs khūṇa…

 

Don kāṭh apule,

Ail āṇi paila,

Ain sāanjaveḷī ,

Bandha hoī saila…

 

Bandhanāvinā re hī,

Guantaṇārī vīṇa,

Hā pravās ātā,

Tuzyāvīṇ kaṭhīṇa…

 

Vādaḷāt koṇatyāhī,

Hāk de kadhīhī,

Hāt det hātī,

Mī tithe asena…

Sobtis Halke Song Download Here

Also Download Taare Sidhu Moose Wala Mp3 Download in High Definition [HD] Audio

Utkarsh Kakar

He's the General Manager and Sr. SEO Executive at QuirkyByte. A Tech and gadget enthusiast who loves experimenting with things and is always in a hunt for learning something new, something creative!
Back to top button