Indian

Sankranthi Bantu Mp3 Song Download in High Definition [HD]

Sankranthi Bantu Mp3 Song Download – Sankranthi Bantu is a Kannada single that is sung by S. P. Balasubrahmanyam And S. Janaki. 

 

  • Song Released on 16 Oct, 1992
  • Native Movie: Halli Meshtru
  • Song Title: Sankranthi Banthu 
  • Music Label: Akash Audio
  • Native Language: Kannada
  • Lyricist(s): Hamsalekha 
  • Musician(s): Hamsalekha
  • Singer(s): S. P. Balasubrahmanyam,
  • S. Janaki
  • Song Duration: 4:27 mins

sankranthi bantu mp3 song download

Lyrics of the Song

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರತ್ತೊ ರತ್ತೊ

ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಬಿತ್ತೊ 

ಬಿತ್ತೊ

 

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಜುಂ 

ಜುಂ

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರತ್ತೊ ರತ್ತೊ

ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಬಿತ್ತೊ ಬಿತ್ತೊ

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರಾಯಿತು

ಕೊಟ್ಟು ತಗೊ ಮಾತಾಯಿತೊ

ಮುತ್ತಾಯಿತೊ ಮತ್ತಾಯಿತೊ

 

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತಿದೆ ಮನ್ಮಥನ 

ಅಂಬುಗಳು

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಜುಂ ಜುಂ

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರತ್ತೊ ರತ್ತೊ

ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಬಿತ್ತೊ ಬಿತ್ತೊ

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರಾಯಿತು

ಕೊಟ್ಟು ತಗೊ ಮಾತಾಯಿತೊ

ಮುತ್ತಾಯಿತೊ ಮತ್ತಾಯಿತೊ

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತಿದೆ ಮನ್ಮಥನ 

ಅಂಬುಗಳು

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಜುಂ ಜುಂ

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ

 

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಜುಂ ಜುಂ

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ

ಹದಿನಾರು ದಾಟಿದ ಎಳೆ ಮೈಯಿ 

ಕೇಳಿದ

ಚಲುವಾ ಚಲುವಾ ನೀನೇನಾ?

ದಿನಾ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿದ ಕುಡಿ ಮೀಸೆ 

ಕೂಗಿದಾ

ಚಲುವೆ ಚಲುವೆ ನೀನೆನಾ?

 

ಕಣ್ಣಿಗಿಟ್ಟ ಕಪ್ಪು ಕಾಡಿಗೆ

ಮೂಗಿಗಿಟ್ಟ ಕೆಂಪು ಮೂಗುತಿ

ನಡೆಸಿದ ಹುಡುಕಾಟ ನಿನಗೇ

 

ಅತ್ತಾ ಇತ್ತಾ ಆಡೊ ಮನಸು

ಚಿತ್ತ ಭಂಗಾ ಮಾಡೊ ಕನಸು

ನಡೆಸಿದ ಪರದಾಟ ನಿನಗೇ

 

ಮಾರಾಜಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾ

ಮಾರಾಣಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾತಿ

 

ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಂತೆ

ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡಿನಂತೆ

ನೀ ಬಂದೆ

ನೀ ಬಂದೆ

ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ

 

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರತ್ತೊ ರತ್ತೊ

ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಬಿತ್ತೊ ಬಿತ್ತೊ

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತೀರಾಯಿತು

ಕೊಟ್ಟು ತಗೊ ಮಾತಾಯಿತೊ

ಮುತ್ತಾಯಿತೊ ಮತ್ತಾಯಿತೊ

 

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತಿದೆ ಮನ್ಮಥನ 

ಅಂಬುಗಳು

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಜುಂ ಜುಂ

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ

 

ಚಿತ್ತಾರ ಹಾಕುತಾ ರಂಗೋಲಿ 

ಹಾಕಿದೆ

ಪ್ರೀತಿಯ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಣದಲ್ಲಿ

ಸುವ್ವಾಲಿ ಹಾಡುತಾ ಕೋಲಾಟ 

ಸಾಗಿದೆ

ಪ್ರೀತಿಯ ರಾಶಿಯ ಎದುರಲ್ಲಿ

 

ಹೋ ಪುಟ್ಟ ಬಾಯ ಕೆಂಪು 

ಕುಂಚದ

ತಿದ್ದಿ ತೀಡೋ ಮುದ್ದು ಚಿತ್ರದ

ಸೊಗಸಿಗೆ ಮನಸೋತೆ ಮರುಳೇ

 

ಹೆ ಗಾಳಿಗಿಷ್ಟು ಜಾಗವಿಲ್ಲದೆ

ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋ ಹಳ್ಳಿ ಗಂಡಿಗೆ

ಗಡುಸಿಗೆ ಬೆರಗಾದೆ ಮರುಳಾ

 

ಮಾರಾಣಿ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾತಿ

ಮಾರಾಜಾ, ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾ

 

ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದಂತೆ

ಸುಗ್ಗಿ ಹಾಡಿನಂತೆ

ನೀ ಬಂದೆ

ನೀ ಬಂದೆ

ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ

 

ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಂತು ರತ್ತೊ ರತ್ತೊ

ಮನಸಲ್ಲಿ ಮನಸೋ ಬಿತ್ತೊ ಬಿತ್ತೊ

ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ಬೀರಾಯಿತು

ಕೊಟ್ಟು ತಗೊ ಮಾತಾಯಿತೊ

ಮುತ್ತಾಯಿತೊ ಮತ್ತಾಯಿತೊ

 

ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏರುತಿದೆ ಮನ್ಮಥನ 

ಅಂಬುಗಳು

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ ಜುಜುಂ ಜುಂ

ಜುಂ ಜುಂ ಜುಂ

 

Sankranthi Bantu Mp3 Song Download Here

 

Also Download: Unakka Munthiri Malayalam Song Mp3 Download in HD For Free

 

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button