Indian

Nagumo Hridayam Mp3 Song Download in HD For Free

Nagumo Hridayam Mp3 Song Download – Nagumo is a Malayalam single from Hridayam. 

 

  • Native Movie: Hridayam
  • Song Title: Nagumo
  • Native Language: Malayalam
  • Lyricist(s): Tyagaraja 
  • Musician(s): Hesham 
  • Singer(s): Arvind Venugopal

nagumo hridayam mp3 song download

Lyrics of the Song

Malayalam Version

 

നഗുമോ ഹേ സുഗമോ വേത്കം 

വിടുമോ

മുത്തം പോടും ബോധവും 

ഇളങ്കോടി

 

നഗുമോ ഹേ സുഗമോ വേത്കം 

താഗുമോ

മുത്തം പോടും ബോധു ആടും 

ഇളങ്കോടി

നഗുമോ ഹേ സുഗമോ വേത്കം 

വിടുമോ

മുത്തം പോടും ബോധവും 

ഇളങ്കോടി

നഗൂമോ ഓ ഓ ഓ ഓ

 

വെള്ളി കൊലുസു ഇടു ഒസൈ 

ഒസൈ ഇഡാ

വെള്ളി കിഴമയിൽ ആശയ് വര

മുത്തം തരുഗയിൽ മീശൈ 

മീശായി 

വന്നു

മോഗം തൂണ്ടി വിധൂധേ

ഉച്ചന്തലയില എന്നായി 

എണ്ണി 

കൊണ്ട്

ഉള്ളങ്കാൽ വരെ പിന്നി 

കൊണ്ട്

മുത്തം തരുഗയിൽ 

മൊഗമന 

കിളി

ഉദാത കടിച്ചു വിത്തധേ

നേസമാ

നേസന്ധൻ

കായാമാ

പാറുമാ

 

റി റി ഗാ

പാ പാ ഗാ

റി റി ഗാ

പാ പാ ഗാ

ഗ റി സാ, നി സാ നി

സാ നി ധാ, പ ധാ സാ 

രി

 

നഗുമോ

ഹേ സുഗമോ

വെറ്റ്കം വിടുമോ

മുത്തം പോടും ബോധു ആടും

 ഇളങ്കോടി

നഗൂമോ ഓ ഓ ഓ ഓഓഓ

 

അല്ലി മലർവധു ഇരവു 

നേരത്തുലാ

മല്ലി മലർവധു മലൈ 

നേരത്തുലാ

പെണ്ണായി മലർവധു എന്ത 

നേരത്തുലാ

 

എങ്ക കണ്ടു പിടിച്ച

 

കട്ടൈ വൈറൽ കൊണ്ട് 

കോലം 

പൊഡുഗയിൽ

കണ്ണിൻ കടൈ വിഴി 

സൈന്ധു 

മൂടുഗയിൽ

കാലിൻ കൊളുസുകൾ 

താളം 

ആടുഗയിൽ

പെണ്ണായി മലർന്നു 

നിൽക്കുമേ

 

സെരിയ

സെരി താൻ

പാരിസു

ഇധു താൻ

 

റി റി ഗാ

പാ പാ ഗാ

റി റി ഗാ

പാ പാ ഗാ

 

ഗ റി സാ, നി സാ നി

സാ നി ധാ, പ ധാ സാ രി

 

നഗുമോ ഹേ സുഗമോ 

വേത്കം 

വിടുമോ

മുത്തം പോടും ബോധവും

 ഇളങ്കോടി

 

നഗുമോ ഹേ സുഗമോ 

വേത്കം 

താഗുമോ

മുത്തം പോടും ബോധു 

ആടും 

ഇളങ്കോടി

 

നഗൂമോ ഓഓ ഓഓ 

ഓഓഓ

 

English Version

 

Nagumo Hey Sugamo 

Vetkam Vidumo

Mutham Podum Bodhu 

Moodum Ilankodi

 

Nagumo Hey Sugamo 

Vetkam Thagumo

Mutham Podum Bodhu 

Aadum Ilankodi

 

Nagumo Hey Sugamo 

Vetkam Vidumo

Mutham Podum Bodhu 

Moodum Ilankodi

Nagumoo Ooo Oo Oo

 

Velli Kolusu Idhu 

Osai Osai Ida

Velli Kizhamai Il 

Aasai Aasai Vara

Mutham Tharugaiyil 

Meesai Meesai Vandhu

Mogam Thoondi Vidudhae

 

Uchandhalaiyila Ennai 

Enni Kondu

Ullangal Varai Pinni 

Pinni Kondu

Mutham Tharugaiyil 

Mogamana 

Kili

Udhata Kadichu Vittadhae

 

Nesamaa

Nesandhaan

Kaayamaa

Paarumaa

 

Ri Ri Ga

Pa Pa Ga

Ri Ri Ga

Pa Pa Ga

 

Ga Ri Sa, Ni Sa Ni

Sa Ni Dha, Pa Dha 

Sa Ri

 

Nagumo

Hey Sugamo

Vetkam Vidumo

Mutham Podum Bodhu 

Aadum 

Ilankodi

Nagumo Oooo Oo Oooo

 

Alli Malarvadhu Iravu 

Nerathula

Malli Malarvadhu Maalai 

Nerathula

Penmai Malarvadhu 

Endha 

Nerathula

Enga Kandu Pidicha

 

Kattai Viral Kondu 

Kolam 

Podugaiyil

Kannin Kadai Vizhi 

Saaindhu Moodugaiyil

Kaalin Kolusugal 

Thaalam 

Aadugaiyil

Penmai Malarnthu 

Nirkumae

 

Seriyaa

Seri Thaan

Parisu

Idhu Thaan

 

Ri Ri Ga

Pa Pa Ga

Ri Ri Ga

Pa Pa Ga

 

Ga Ri Sa, Ni Sa Ni

Sa Ni Dha, Pa Dha 

Sa Ri

 

Nagumo Hey 

Sugamo Vetkam 

Vidumo

Mutham Podum 

Bodhu Moodum 

Ilankodi

 

Nagumo Heyey 

Sugamo Vetkam 

Thagumo

Mutham Podum 

Bodhu Aadum 

Ilankodi

 

Nagumo Ooo Oooo 

Ooooo

 

Nagumo Hridayam Mp3 Song Download Here

 

Also Download: Friends Song Download Mp3 English Pagalworld in High Definition [HD]

 

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button