Indian

Foreigns Song Download Mp3 in High Definition [HD] Audio

Foreigns Song Download Mp3 – Foreigns is a punjabi duet by AP Dhillon and Gurinder Gill. 

 

  • Lyricist(s): Shinda Kahlon 
  • Musician(s): Money Musik
  • Singer(s): AP Dhillon,
  • Gurinder Gill

foreigns song download mp3

Lyrics of the Song

Gurmukhi Version

 

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

 

ਵਿਧਵਾ ਮੇਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕੀ ਰਈਸ

ਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਿਲਾ ਵੀਚੋ ਕੱਦ ਡੰਡੀ ਚੀਸ

ਦੀਆ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਹੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੁੱਲ ਸੀ

ਸਲਿੱਪ ਹਾਰਡ ਹੁੰਡੀ ਫੁੱਟ ਰੋਲਰ

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

 

ਬੇਨਤੈਗਾ ਦਾ ਤੂ ਪੁੱਛ ਦੇਖੀ ਮੁੱਲ

ਮਰਹਾ ਤਰ੍ਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਤੈ ਕਰਜੁਗਾ ਖਿੱਚ

ਚੱਕ ਚੱਕ ਅਡਿਆਣਾ ਦੇਖੇ ਸੀ ਲੌਕੀ

ਜੜ੍ਹ ਕਿੰਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਦੀ ਮੇ ਮੋੜੀ

ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਟਲੀ ਦੀ ਜਰਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

ਪਾਨਿ ਵਾਂਗੁ ਨਗਦ ਮੁੰਡਿ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ॥

 

ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇਜ, ਕਾਮ ਰਾਖੀ ਹੌਲੀ

ਖੱਟੇ ਜਾਦੋਂ ਪੂਰੀ ਅਸੀ ਦਬੀਏ ਵੀ ਕਿਉੰ

ਕਿਤੀ ਜੱਟਾਂ ਸਭਿ ਕਰਿ ਦੀ ਨ ਥੋਰੀ

ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਟਲੀ ਦੀ ਜਰਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ

ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਟਲੀ ਦੀ ਜਰਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

 

ਮੈਂ ਪੋਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੈਂਟਲੀ ਦੀ ਜਰਹੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

ਰਾਖਾ ਪੋਰਸ਼ ਕੋ ਬੈਂਟਲੇ ਦੀ ਜਰਹਿ

ਇਕ ਫੋਰਡ ਆਲਾ ਸੱਪ

English Version

 

Oh Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

 

Window Maker De 

Naal Di Ki Rees

Vaaj Nal Dilan Vicho 

Kad Dendi Cheez

 

Tyran Di Tabahi Jandi 

Chadhi Di Aa Full

Utto Khadi Hundi Feem 

Aali Goli

 

O Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik

 Laal Rangi Ghodi

Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

 

Mategan Da Puch 

Dekhi Mull

Maada Taada Banda 

Kithe Kar Juga Bhul

Chak Chak Addiyan 

Dekhde Si Loki

Jado Tuhade Ghar 

Aal Di Mai Modi

 

O Rakhan Porsche 

Te Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

 

Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik

 Laal Rangi Ghodi

 

Paani Vangu Cash 

Munde Karde Flow

Gaddiya Ne Tej Kaam 

Rakhiye Slow

Khate Jado Full Asi 

Dabiye Vi Kyo

Kiti Jatta Aali Kari Di 

Ni Thodi

 

O Rakhan Porsche 

Te Bentley Di Jodi

O Rakhan Porsche 

Te Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

 

Oh Rakhan Porsche 

Te Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

Rakhan Porsche Te 

Bentley Di Jodi

Ik Ford Aala Sapp Ik 

Laal Rangi Ghodi

 

Foreigns Song Mp3 Download Here

 

Also Download: 20 Funniest Moon Knight Memes After The Trailer

 

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button