Indian

Vat Chalavi Chalavi Mp3 Song Download in High Definition [HD]

Vat Chalavi Chalavi Mp3 Song Download – Vat Chalavi Chalavi is a Marathi single by Ajay Gogavle and Kunal Ganjawala. 

[adinserter block=”1″] 

  • Song Released in 2008
  • Native Movie: De Dhakka / Little Miss Sunshine (Hollywood)
  • Native Language: Marathi
  • Lyricist(s): Shrirang Godbole and Abhijeet Deshpande 
  • Musician(s): Ajay-Atul-Sameer
  • Singer(s): Ajay Gogavle and Kunal Ganjawala

Vat Chalavi Chalavi Mp3 Song Download

Lyrics of the Song

[adinserter block=”41″] 

Marathi Version

 

अंथरून पांघरून थंडीला घाबरून

फिरकीचा तांब्या न्याहारीला दशम्या

तहान लाडू भूक लाडू कांदा आणि चटणी

चुलीसाठी सरपण पेटवायला फुंकणी

चहापत्ती साखर गुल

टमरेल मंगुल

[adinserter block=”15″] 

पाठीवरती बिर्हाड विंचवाचं चाललंय

पाठीवरती बिर्हाड विंचवाचं चाललंय

 

थांबायचं नाय गड्या थांबायचं नाय

घाबरायचं नाय आता घाबरायचं नाय

एक दोन।।।।।।। एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

[adinserter block=”44″] 

एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

 

हलवून टाकू दुनिया सारी

हलवून टाकू दुनिया सारी

[adinserter block=”18″] 

वाजवून डंका।।। जिंकून घेऊ दुनिया सारी

बस तू

बस तू

 

दे धक्का

दे धक्का

दे धक्का SSSSSS

दे धक्का

[adinserter block=”46″] 

हि नार नखऱ्याची …नखऱ्याची चालतंय गाडी

हिला रस्त्याची …रस्त्याची भलतीच गोडी

 

हि नार नखऱ्याची …नखऱ्याची चालतंय गाडी

हिला रस्त्याची …रस्त्याची भलतीच गोडी

 

जाई धुळीला झटकत मटकत मटकत

वाट तिची अडवू नका

 

दे धक्का

दे धक्का

दे धक्का

दे धक्का

 

उतू नको मातु नको घेतला रस्ता टाकू नको

उतू नको मातु नको घेतला रस्ता टाकू नको

 

ग साजणी सये साजणी

ग साजणी सये साजणी

[adinserter block=”47″] 

ग साजणी सये साजणी

ग साजणी सये साजणी

 

चल बाई चल पाऊल उचल मारायची हाय तुला मोठी मजल

 

चल बाई चल पाऊल उचल मारायची हाय तुला मोठी मजल

 

उतू नको मातु नको घेतला रस्ता टाकू नको

लांबचा पल्ला हाय गाठायचा अर्ध्या वाटी थकू नको

 

एईए दे धक्का

दे धक्का

एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

एक दोन थ्री फोर दे धक्का -दे धक्का

 

वाट चालावी चालावी

वाट चालावी चालावी

रामाच्या पाराला इठुच्या नावानं

रामाच्या पाराला इठुच्या नावानं

वारी ची पालखी न्यावी

[adinserter block=”8″] 

इमाने इतबारे करावा व्यवहार

देवाची किर्पा रहावी

 

वाट चालावी चालावी

वाट चालावी चालावी

वाट चालावी चालावी

 

दे धक्का ,दे धक्का ,दे धक्का हा

दे धक्का ,दे धक्का ,दे धक्का हा

 

उदे उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे उदे ग अंबे उदे उदे उदे

 

झाली जीवावर पूर्ती उदार धावत तुझी लेकरं

उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे

 

झाली जीवावर पूर्ती उदार धावत तुझी लेकरं

[adinserter block=”48″] 

सांभाळ त्यायना आई सारी तुझ्यावरीच मदार

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

 

उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे

ए संकटकाळी तूंचि तरी भक्तांना मते

उभी राही तू सदा पाठीशी अभय सर्वदा दे

उदे उदे उदे उदे उदे उदे उदे

 

ए संकटकाळी तूंचि तरी भक्तांना मते

उभी राही तू सदा पाठीशी अभय सर्वदा दे

 

शेवटचीही वाट चालला

 

शेवटचीही वाट चालला

शक्ती आम्हाला दे

शक्ती आम्हाला दे

 

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

आई उधे ग अंबाबाई

 

उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे ग अंबे

उदे उदे उदे ग अंबे

 

उदे उदे उदे

[adinserter block=”49″] 

Vat Chalavi Chalavi Mp3 Song Download Here

 

Also Download: Jeremy Renner Almost Turned Down Hawkeye And Wait Till You Hear The Reason

[adinserter block=”51″] 

 

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button