Indian

Ask About Me Song Download in High Quality [HQ] Audio

Ask About Me Song Download – Ask About Me is a Punjabi song that is both sung and penned by Karan Aujla. 

 

  • Song Released in 2021
  • Native Movie / Album / Web Series: BacTHAfucUP (BTFU)
  • Song Title: Ask About Me
  • Music Label: Speed Records
  • Native Language: Punjabi
  • Lyricist(s): Karan Aujla 
  • Musician(s): Tru Skool 
  • Singer(s): Karan Aujla
  • Song Duration: 4:19 mins

ask about me song download

Lyrics of the Song

 

 

Gurmukhi 

 

 ਜੱਟ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੋਯੂ

ਰੇਡ ਡਾਟ ਆਠ ਕਿੱਤੇ ਕੱਮ ਹੋਤ ਆ

ਨੀ ਵੈਰਿਯਾ ਲਯੀ ਸ਼ੈਡੋ ਬਸ ਵੈਰਿਯਾ ਨਾਲ ਖੱਡ ਦੀ

ਮੂਹਰੇ ਮੌਤ ਆ ਤੇ ਪਿਛੇ ਕਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਆ

 

ਨੀ ਮਿਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਕੀਤੇ ਮਰਦੀ

ਹੋ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂ ਤੂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂ ਤੂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਓ ਚੁਗਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਦਾਣੇ ਗੋਰੀਏ

 

 

ਤੂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕੀਤੇ ਯਾਰ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਗੋਰੀਏ

ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਸਿਰਾਨ ਤੇ ਫਿਰੇ ਖੇਡ੍ ਦੀ ਕੁੜੇ

ਨੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਤੇ ਖਾਲ ਸਾਲੀ ਭੇਦ ਦੀ ਕੁੜੇ

ਬੇਹਿਕੇ ਸੱਪਣ ਨਾਲ ਸੱਪਣ ਦੇ

 

ਹੋਗੀ ਨਾਲ ਦੀ ਤੂ ਜੋਗਿਆ ਦੀ

ਵੀਨ ਦਾ ਤੇ ਨੇਹਦੇ ਵੀ ਨੀ ਖੱਡ ਦੀ

ਤੈਨੂ ਹੋਣੀ ਨੀ ਖਬਰ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਦੀ

ਤੂ ਹੋਗੀ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੜਦੀ

 

 

ਹੋ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂ ਤੂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂ ਤੂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਹਥ ਕਂਬੱਣੇ ਨੇ ਡੱਬਾ ਚ ਨਾ ਫੱਸ ਹੋਨਿਆ

ਨੀ ਉਂਝ ਪੈਂਡਿਯਨ ਤਾਂ 8 ਚਾਹੇ ਦਸ ਹੋਨਿਆ

 

ਤੈਨੂ ਵੀ ਕੋਯੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੀ

ਆਹਾ ਬੋਰੇ ਨੂ ਚਾਲੂਆਂ ਲਾਯੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਚਾਹੀਦੇ

ਕੋਕੇ ਜਾਡਤੇ ਨੀ ਜਿੰਨੇ ਕਾਂਡ ਕਰਤੇ

ਪ੍ਰੋਨੇਯਾ ਜੇ ਦਰ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕ੍ਯੂਂ ਨੀ ਕਰਦੀ

 

 

ਯਾਰ ਮੋਡਟੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਖਡ਼ਾ ਡੋਰ ਤੇ

ਰਾਕਾਨੇ ਤੇਰਾ ਔਜਲਾ ਉਡੌਂਦਾ ਦੇਖੀ ਗਾਰਡੀ

ਟੇਪ ਪਿਹਲੀ ਆ ਬਾਬੇਯੋ ਆਖਰੀ ਨੀ

ਹੋ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂ ਤੂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂ ਤੂ ਲਾਡੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ੀ

 

 

Ask About Me Song Download Here

 

Also Download: Gokul Keri Galiyo Puche Mp3 Download in High Definition [HD]

 

 

 

 

 

 

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button