Indian

Apsara Song Mp3 Download By Janni in High Definition [HD] Audio

Apsara Song Mp3 Download By Janni – Apsara is a punjabi duet by Jaani and Asees Kaur. 

 

  • Song Title: Apsraa
  • Native Language: Punjabi
  • Lyricist(s): Jaani 
  • Musician(s): Jaani 
  • Singer(s): Jaani and Asees Kaur

apsara song mp3 download by janni

Lyrics of the Song

 

ਅਪ੍ਸਰਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ

ਏਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂ ਅਪ੍ਸਰਾ

ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆ

ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ

ਏਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂ ਅਪ੍ਸਰਾ

 

ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆ

ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ

ਅੱਖਾਂ ਨੀਲਿਆ ਨੀਲਿਆ

ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪਲਿਆ

 

ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਚੱਮੀ

ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਚੱਮੀ

ਜਿਵੇਈਂ ਠੰਡ ਚ Rummy

 

ਸ਼ਿਅਰ ਓਹਦਾ Moscow

ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਆ ਓਸ ਕੋਲ

ਪਲਕਾਂ ਤੀਖਿਆ ਤੀਖਿਆ

ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਕਿਆ ਨੀਕਿਆ

ਜਦੋਂ ਓਹਨੇ ਮੈਨੂ ਟੱਕੇਯਾ

 

ਮੇਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੀਨਾ ਰਖੇਯਾ

ਚੰਦਨ ਦਾ ਲਗਦੀ ਬਾਗ ਬਈ

ਮੇਰੀ ਸੁੱਟੀ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਪਯੀ

 

ਮੈਂ ਹੋਸ਼ਣ ਸਬ ਭੁਲਾ ਲੈਆ

ਏਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂ ਅਪ੍ਸਰਾ

ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆ

ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ

 

ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਚੱਮੀ

ਜਿਵੇਈਂ ਠੰਡ ਚ Rummy

 

ਸ਼ਿਅਰ ਓਹਦਾ Moscow

ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਆ ਓਸ ਕੋਲ

ਜਾਦੂ ਹੈ ਯੇਹ ਕੋਯੀ

ਯਾ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮਾਇਯਾ ਹੈ

ਤਾਰੋਂ ਕਿ ਮਿਹਫਿਲ ਮੇ

ਹਾਏ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ

ਤਾਰੋਂ ਕਿ ਮਿਹਫਿਲ ਮੇ

 

ਹਾਏ ਚੰਦ ਆਇਆ ਹੈ

ਥੋਡਾ ਥੋਡਾ ਮੀਹ ਪੇਯਾ

ਓਹਨੂ ਚਹੁਂ ਨੂ ਜੀ ਪੇਯਾ

ਥੋਡਾ ਥੋਡਾ ਮੀਹ ਪੇਯਾ

ਓਹਨੂ ਚਹੁਂ ਨੂ ਜੀ ਪੇਯਾ

ਮੇਰੇ ਕੋਲੋ ਲੰਗਾ ਫਕੀਰ ਏਕ

 

ਕਿਹੰਦਾ ਛੱਡ ਇਸ਼੍ਕ਼ ਵਿਚ ਕਿ ਪੇਯਾ

ਮੈਂ ਓਹਦੀ ਨੀ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਬਈ

ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਨੂ ਚਲ ਬਈ

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਲੱਗੀ ਰਾਜ ਮਹਲ

ਓ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਜ ਮਹਲ

ਤੇ ਤਾਜ ਮਾਹਲ ਨੂ ਕੋਯੀ ਨੀ ਛੱਡ ਦਾ

 

ਤੇ ਤਾਜ ਮਾਹਲ ਨੂ ਕੋਯੀ ਨੀ ਛੱਡ ਦਾ

ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਮੰਗੇ ਤੋਂ

ਜੇ ਕਪਦੇ ਦੀ ਕੋਯੀ ਕੀਮਤ ਪੁਛਹੇ

ਪੁਛਹੇ ਫੇਰ ਕਿਸੀ ਨੰਗੇ ਤੋਂ

ਸੁਨ੍ਣ ਕੇ ਓਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁੱਟਾ

ਰਬ ਉਠ ਗਯਾ ਮੰਜੇ ਤੋਂ

 

ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਕਿ ਔਕਤ ਏ

ਮੇਰੀ ਕਿ ਔਕਤ ਏ

ਉੱਤੋਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਏ

ਓਹਨੂ ਮੈਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲਗੇਯਾ

ਕ੍ਯਾ ਬਾਤ ਏ ਕ੍ਯਾ ਬਾਤ ਏ

 

ਫੇਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਨਿਆ ਆਪਨਿਆ

ਧਦਕਾਨਾ ਵਧਾ ਲਿਆ

ਏਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂ ਅਪਸਰਾ

ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆ

ਜ਼ੁਲਫਨ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ

ਆਂਖਾਂ ਨੀਲਿਆ ਨੀਲਿਆ

 

ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪਲਿਆ

ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਚੱਮੀ

ਜਿਵੇਂ ਠੰਡ ਚ Rummy

ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ

ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ

ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵੇ

 

ਜਾਣੀ ਵੇ

ਮੈਂ ਓਹਿਦਾੰ ਨਾ ਸੀ ਪੁਛਹਨਾ ਛਾਯਾ ਈ

ਓਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਯਾ ਈ

ਮੈਂ ਓਹਦਾ ਨਾ ਸੀ ਪੁਛਹਨਾ ਛਾਯਾ ਈ

ਓਹਦੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਯਾ ਈ

ਮੈਂ ਸ਼ਾਯਰ ਹੋਕੇ ਵੀ

 

ਓਹਨੂ ਨਾ ਸ਼ਾਯਾਰੀ ਸੁਣਾ ਪਾਯਾ ਈ

ਮੈਂ ਗੋੱਡੇ ਗੋੱਡੇ ਬੇਸੁਰਾ

ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਓਹਦੇ ਲਾਯੀ ਗਾਯਾ ਈ

ਪਿਲਯਾ ਆਈ ਮੈਂ ਓਹਨੂ ਪਾਣੀ

ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ

 

ਓ ਮੇਰਾ ਨਾ ਵੀ ਪੁਛ੍ਹ ਗਯੀ ਸੀ

ਪੁਛ ਗਯੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ

ਬਿਨ ਪੀਤੇ ਹੀ ਲੋੜ ਏ

ਬਿਨ ਪੀਤੇ ਹੀ ਲੋੜ ਏ

ਓ ਚੁਪ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸ਼ੋਰ ਏ

ਮੈਂ ਕਿਵੇਈਂ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ

 

ਓਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਏ

ਓੰਨੇ ਜ਼ੁਬਾਣੀ ਖੋਲੀ ਸੀ

ਓੰਨੇ ਜ਼ੁਬਾਣੀ ਖੋਲੀ ਸੀ

ਪਰ ਜਦੋਂ ਓ ਬੋਲੀ

ਬਦਲਣ ਨੇ ਖਿਡਕੀ ਖੋਲੀ ਸੀ

 

ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜੇਆ ਨੇ

ਮਾਰਿਆ ਤਾਲਿਆ

ਏਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂ ਅਪ੍ਸਰਾ

ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆ

ਜ਼ੁਲਫਨ ਕਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ

 

ਆਂਖਾਂ ਨੀਲਿਆ ਨੀਲਿਆ

ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਧਰੋਂ ਪਲਿਆ

ਸ਼ਿਅਰ ਓਹਦਾ Moscow

ਬੜੇ ਜਾਦੂ ਆ ਓਸ ਕੋਲ

ਏਕ ਸ਼ਾਯਰ ਲਯੀ ਏ ਪਾਪ ਏ

ਏਕ ਸ਼ਾਯਰ ਲਯੀ ਏ ਪਾਪ ਏ

 

ਪਾਪੀ ਕਹੇਗਾ ਜਗ ਈ

ਠੰਡ ਸੀ ਓਹਨੂ ਲਗਦੀ ਪਯੀ

ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਡਾਇਯਰੀ ਨੂ ਲਾਤੀ ਅੱਗ ਈ

ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਏ

ਹਾਏ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਗਏ

 

ਕਿੰਨਿਆ ਗ਼ਜ਼ਲਾਂ ਮਰ ਗੈਆ

ਜੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀ

ਓ ਓਹਡੀਆ ਜ਼ੁਲਫਨ ਕਰ ਗੈਆ

ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਥੇ ਰੋਣ ਹੋ ਗਯਾ

ਮੇਰਾ ਤੇ ਓਥੇ ਰੋਣ ਹੋ ਗਯਾ

ਗੂੰਗੇਆ ਵਾਂਗੂ ਮੌਨ ਹੋ ਗਯਾ

 

ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਓਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਚਣ ਲਗਾ

ਬੰਦ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਯਾ

ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਛਪ ਗਯੀ ਏ

ਫੋਟੋ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀ

ਚਾਰ ਦਿਨਾ ਚ ਭੁੱਲ ਜਾ ਓਹਨੂ

ਐਸੀ ਓਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨਹੀ

 

ਫਿਰ ਮੈਨੂ ਇਕ ਖਯਾਲ ਆਯਾ

ਮੰਨ ਦੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਆਯਾ

ਕੇ ਖੁਦਾ ਇੱਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਕੇ ਖੁਦਾ ਇੱਦਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ

ਜਿਵੇਈਂ ਮਸਜਿਦਾ ਪਿਰ ਖਿਚ ਦਿਆ

ਕਿੰਨਾ ਵਧਿਯਾ ਹੋਣਾ ਸੀ

 

ਅੱਖਾਂ ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਂਚ ਦਿਆ

ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਯੀ

ਫਿਰ ਐਸੀ ਕਮਾਲ ਚੀਜ਼ ਹੋਯੀ

ਜੋ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਯੀ ਨਾ

ਓਹਨੂ ਆ ਗਯੀ ਨੀਂਦੀ

ਪਰ ਸਰਹਾਨਾ ਕੋਯੀ ਨਾ

 

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਕਰੀ

ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਟੋਕਰੀ

ਫਿਰ ਵੱਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਤੇ

ਓ ਅਧਾ ਘੰਟੇ ਸੁੱਟੀ ਰਹੀ

ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਤੇ

ਹੁੰਨ ਬਾਹ ਮੇਰੀ ਨੂ ਧੋਣਾ ਨਹੀ ਮੈਂ

 

ਚਾਹੇ ਲੈਂਗੇਨ 60 ਦਿਵਲਿਆ

ਏਕ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂ ਅਪਸਰਾ

ਕੰਨਾ ਦੇ ਵਿਚ ਵਾਲਿਆ

ਚਾਹੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਦੇਖ ਲੀ ਦੁਨਿਯਾ

ਯਾ ਖੁਦਾ ਦੇਖਾ ਹੈ

ਜਿਸਨੇ ਤੁਮੇ ਨਹੀ ਦੇਖਾ

 

ਫਿਰ ਕ੍ਯਾ ਦੇਖਾ ਹੈ

ਗਲਤ ਹੂਆ ਜਾਣੀ

ਕੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀ ਹੋਤਾ

ਮੁਝੇ ਲਗਤਾ ਤਾ ਪਿਹਲੀ ਨਜ਼ਰ

ਮੇਂ ਪ੍ਯਾਰ ਨਹੀ ਹੋਤਾ

 

ਫਿਰ ਫਿਰ ਆ ਗਯੀ ਓਹਦੀ train ਹਾਏ

ਫਿਰ ਆ ਗਯੀ ਓਹਦੀ train ਹਾਏ

ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਠਿਆ pain ਹਾਏ

ਓ ਜਦ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਕੇ ਜਾਂ ਲਗੀ

 

ਓਹਦੀ chain ਚ ਫਸਗੀ chain ਹਾਏ

ਹੁੰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਤੀ ਕੱਢਣ ਦੀ

ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਡੁਮ ਉਠ ਗਯਾ

ਜਾਣੀ ਵੇ ਜਾਣੀ ਵਾਲਾ ਲਾਕੇਟ

ਅਧ ਵਿਚਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਯਾ

ਲੁੱਟ ਗਯਾ ਸਬ ਕੁਝ ਮੇਰਾ

 

ਜੋ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਮੈਂ ਸਬ ਤੋਂ ਵਧ ਅਮੀਰ ਸੀ

ਜਦ ਓ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ

ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਨਂਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ

ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਨਂਬਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ

 

ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂ ਦਿੱਤੀ ਝੂਟੀ ਤਸੱਲੀ

ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ

ਏਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਗਿਰ ਮਿਲਣਗੇ

ਮੈਂ ਕਿਹ ਕੇ ਦਿਲ ਸਾਂਝਾ ਲੇਯਾ

ਇੰਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ

ਇੰਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਮਿਲਣਗੇ

ਓਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੁਮ ਹੋਇਆ

 

ਮੈਂ ਐਸਾ ਓਹਦੇ ਚ ਗੁਮ ਹੋਇਆ

ਓਹਨੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਤਾ

ਪਰ ਮੇਤੋਂ ਨਾ ਮਾਤਾ ਚੁਮ ਹੋਇਆ

ਸਚ ਚੁਂਮਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਆਯਾ

ਸਚ ਚੁਂਮਣ ਤੋਂ ਮੈਨੂ ਯਾਦ ਆਯਾ

 

ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਨਹੀ ਜੇ ਖੋ ਸਕਦਾ

ਮੈਂ ਪਿਹਲਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ

ਮੈਂ ਨਹੀ ਓਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਮੈਂ ਨਹੀ ਓਹਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ

ਹਮਨੇ ਕਹਾ ਅਗਰ

 

ਕੋਯੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਲਗਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਹੋਗਾ

ਅਬ ਦੋਬਾਰਾ ਲਗਤਾ ਹੈ

ਪ੍ਯਾਰ ਮੁਝੇ ਹੋਗਾ

ਅਬ ਦੋਬਾਰਾ ਲਗਤਾ ਹੈ

 

Apsara Song Mp3 By Janni Download Here

 

Also Download: Dil Galti Kar Baitha Hai Mp3 Download Pagalworld in HQ For Free

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button