Indian

Mi Naad Khula Song Download in High Quality [HQ] Audio

Mi Naad Khula Song Download – Mi Naad Khula is a Marathi duet by Adarsh Shinde and Sonali Sonawane. 

 

  • Song Title: Mi Naadkhula
  • Music Label: Prashant Nakti Musical
  • Native Language: Marathi
  • Lyricist(s): Prashant Nakti 
  • Musician(s): Prashant Nakti and Sanket Gaurav 
  • Singer(s): Adarsh Shinde and Sonali Sonawane   

mi naad khula song download

Lyrics of the Song

काळजात वाजली हि रिंग 

तिच्या पिरमाची

मनाला काही सुचना

डोळे बंद केल्यावर फिलिंग 

तिच्या असण्याची

डोळ उघडून दिसना

 

देवा तू एकदा ऐकशील का

देवा तू एकदा ऐकशील का

मला पावशील का

तिला सांगशील का

तिच्यामाग झालोया पागल

मी नादखुळा

तिच्यामाग झालोया पागल

मी नादखुळा

 

मरतो मी तुझ्यावर

तूच माझ जीवन सार

पाहतो मी फोटो ला सारखा तुझ्या 

गमागतो मी देवाम्होर

मिळू दे ग तुझा प्यार

जिंदगी भर साथ मला देशील का र

नवी …… करू चल

दूर कुठे जाऊ चल

 

फिक्र कशाला

दुनियाची ग

ये ना ग तू जवळ

इश्क तू जाहीर कर

लव यु बोल तू

भिडवू नजर

सांग तू होशील का माझी लवर

देवा पावशील का

 

तिला सांगशील का

तिच्यामाग झालोया पागल

मी नादखुळा

तिच्यामाग झालोया पागल

मी नादखुळा

ग रे ग रे सा 

नि सा नि सा

ग रे ग रे सा 

नि सा नि सा

ग रे ग रे सा 

नि सा नि सा

 

सा पा सा मा ग

ग रे ग रे सा 

नि सा नि सा

ग रे ग रे सा 

नि सा नि सा

ग रे ग रे सा 

नि सा नि सा

 

सा पा सा मा ग

झुंजू मुजु पहाटेला

देवळाच्या वाटेला

साजना मला तू भेटशील का

 

भुलला तू रुपला

माझ्या गोऱ्या रंगाला

बायको तुझी मला करशील का

पानाफुलांना हि कळलय

 

प्रेम माझ

तुला कधी र कळणार

काळीज फात्ल र

पाहुनी रूप तुझ

 

नाचतया सार शिवार

माझ प्रेम सार दाही दिशा

देवा पावशील का

त्याला सांगशील का

 

त्याच्या माग झालेय पागल

मी नादखुळा

त्याच्या माग झालेय पागल

मी नादखुळा

 

तिच्यामाग झालोया पागल

मी नादखुळा

तिच्यामाग झालोया पागल

मी नादखुळा

 

Mi Naad Khula Song Download Here

 

Also Download: Krishna Bhajan Mp3 Download in HD For Free

 

 

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button