Indian

Krishna Janmala Song Download in High Quality Audio Free

Krishna Janmala Song Download — Krishna Janmala is a Lord Krishna hymn that is voiced by the Triad: Vaishali Samant, Sonu Kakkar and Avadhoot Gupte. Provided below are the details for Krishna Janmala Song Download along with the download link.

  • Song Released on 17 Aug, 2016
  • Music Label: Everest Entertainment Pvt. Ltd.
  • Native Language: Marathi
  • Native Movie: Kanha (2016)
  • Lyricist(s): Mandar Cholkar
  • Musician(s): Avadhoot Gupte
  • Singer(s): Vaishali Samant, Sonu Kakkar and Avadhoot Gupte
  • Song Duration: 6:31 mins

krishna janmala song download

Lyrics of the Song

 

झगामगा झगामगा रात सजली

पावसाच्या सरी तून आली बिजली

झगामगा झगामगा रात सजली

पावसाच्या सरी तून आली बिजली

टकामका टकामका बाळलिला

दे गं सखी दे गं झोका पाळण्याला

ढगांच्या आडून चंद्र हासला

आकाशी ता-यांनी रास रंगला

 

कृष्ण जन्मला बाई कृष्ण जन्मला

कृष्ण जन्मला बाई कृष्ण जन्मला

बेधुंद श्वासांना चढली नशा

नसानसांतून घुमे ढोल ताशा

 

बेभान श्वासांना चढली नशा

नसानसांतून घुमे ढोल ताशा

माहौल बस्तीचा वेडापिसा

झुलत्या पताकांनी नटला दिशा

 

लगबग लगबग चाले अंगणी

लागू नये दुष्ट, तीट लावली कुणी

टकामका टकामका बाळलिला

दे गं सखी दे गं झोका पाळण्याला

ढगांच्या आडून चंद्र हासला

आकाशी ता-यांनी रास रचला

कृष्ण जन्मला बाई कृष्ण जन्मला

कृष्ण जन्मला बाई कृष्ण जन्मला

 

विसरून जाऊ सारी बंधने

बेभान मदहोश जल्लोषाने

विसरून जाऊ सारी बंधने

बेभान मदहोश जल्लोषाने

 

मस्तीच्या झोकात आनंदाने

नाचून गाऊन रमवू मने

गरागरा गरागरा फेर धरती

वेड्या उधाणाला आली भरती

टकामका टकामका बाळलिला

दे गं सखी दे गं झोका पाळण्याला

ढगांच्या आडून चंद्र हासला

आकाशी ता-यांनी रास रचला

 

कृष्ण जन्मला बाई कृष्ण जन्मला

कृष्ण जन्मला बाई कृष्ण जन्मला

झील…

 

हे….मोहन मुरलीधर … नटखट गिरीधर…. सांग तरी कुठवर… पुकार तुला

अपराधझाले फार… पाप वाढे भारंभार… कराया ये उद्धार… साकडे तुला

तूचशाम तूच राम… नरसिंव्ह परशुराम…घ्यावा पुन्हा अवतार…तसाच भला

हातदेईमदतीला… साथ घावी सोबतीला… काळरातीला मार्ग दावी आम्हाला…

 

कृष्ण जन्मला रे कृष्ण जन्मला

बाप बंधू नी सखा कृष्ण जन्मला

घड्याळात ठोके बारा

काट्यावर काटा आला

भक्तांचा पाठीराखा कृष्ण जन्मला

Note:  

Here’s link to the track:

Krishna Janmala Song Download Here

Also Download kannukul pothi vaipen song mp3 download

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button