Indian

Love Fever Marathi Mp3 Song Download in High Quality [HQ]

Love Fever Marathi Mp3 Song Download — Love Fever is a marathi song by Rajneesh Patel and Mr. Pro. Provided below are the details for Love Fever Marathi Mp3 Song Download along with the download link.

  • Song Released in 2020
  • Music Label: Tips Music
  • Native Language: Marathi
  • Lyricist(s): Mr. Pro
  • Musician(s): Mr. Pro
  • Singer(s): Rajneesh Patel and Mr. Pro
  • Song Duration: 3:35 mins

love fever marathi mp3 song download

Lyrics of the Song

 

लव फीवर लव फीवर

लव फीवर लव फीवर

काय सांगू तूला आता, माझ्या मनावर ताबा माझा नाही राहिला

झालो मी तुझा आता, मला ऍडमिट कर मला इश्क झाला

ये ना जवळ जरा, तु घे ना मिठीत मला

काही नको मला, मला तुच हवी झाला तुझा नशा

दिलाची राणी तू, सुरमई वानी तू

तुझ्या विचारात रमलो मी

अदा नशीली तुझी, कट्यार डोळ्यामंधी, एकाच नजरेत खपलो मी

हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

माझा जीव तुझ्यामंदी

 

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

 

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

 

बैचैन माझा मन मला झोप नाही येत

तू रोज रोज माझ्या स्वप्नात येते

कधी टच करतेस, कधी किस करतेस, मला टिझ करतेस

अशी का करतेस ?

तुला बघताच वाढतोय टेंम्परेचर

माझी हार्टबिट फास्ट झाली पल्स चेक कर

तुझा साॅफ्ट नेचर लाईक अ बार्बी गर्ल

मला हाॅस्पिटल, वाटे पार्टी गर्ल

मला पिल्स नको, मला तुझा दिल पाहिजे

मी ठिक होईन, मला तुझा फिल पाहिजे

फिव्हर झाला तुझा प्रेमाचा

इलाज नाही आता मला तुच पाहिजेस

मागे तुझ्या वेडापिसा, अशी दुर करू नको मला

ईक वारी मेन्यु जीवे हा कर दे, वर्ल्ड टूरला नेईन तुला

मागे तुझ्या वेडापिसा, इग्नोर करू नको मला

तुझ्या ह्रदयात राणी थोडी जागा दे , नाचीन स्वत:च्या वरातीला

 

हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

हे पोरी तुला खबर नाय, तुझा असा वेडा कोणी लव्हर नाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

माझा जीव तुझ्यामंदी अडकलाय

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

 

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

झाला मला तुझा लव फीवर

 

लव फीवर लव फीवर

लव फीवर लव फीवर

लव फीवर लव फीवर

लव फीवर लव फीवर

लव फीवर लव फीवर

Note:  

Here’s link to the track:

Love Fever Marathi Mp3 Song Download Here

Also Download Nakhre Vs Guns Mp3 Download Khan Bhaini Kaur B New Song

Tags

Related Articles

Back to top button
Close