Indian

Lalitha Sahasranamam Lyrics Available For Free

Lalitha Sahasranamam Lyrics — Lalitha Sahasranamam Stotram or Lalita Sahasra Namam Stotra is the sacred Hindu devotional sloka for the devotees of Goddess Lalitha Devi, the Divine Mother Goddess Parvathi Devi in the form of her and the male gods’ feminine power, Shakti. It is sung by Challakere Brothers. Given below are the details for Lalitha Sahasranamam Lyrics along with the download link.

  • Music Label: Lahari Music
  • Lyricist(s): Traditional
  • Native Language: Sanskrit
  • Singer(s): Challakere Brothers
  • Song Title: Sri Lalitha Sahasranamam Stotram
  • Song Duration: 42:58 mins

Lalitha Sahasranamam Lyrics

Lyrics of the Song

Sri Matha Sri Maharajni Srimath Simhasaneshwari

Chidagni Kunda Sambootha Deva Karya Samudyatha

Udyath Bhanu Sahasrabha Chadur Bahu Samanvidha

Ragha Swaroopa Pasadya Krodhakarankusojwala

Mano Rupeshu Kodanda Pancha Than Mathra Sayaka

Nijaruna Prabha Poora Majjath Brahmanda Mandala

Champakasoka – Punnaga-sowgandhika-lasath Kacha

Kuru Vinda Mani – Sreni-kanath Kotira Manditha

Ashtami Chandra Vibhraja – Dhalika Sthala Shobhitha

Muka Chandra Kalankabha Mriganabhi Viseshaka

Vadana Smara Mangalya Griha Thorana Chillaka

Vakthra Lakshmi –parivaha-chalan Meenabha Lochana

Nava Champaka –pushpabha-nasa Dhanda Virajitha

Thara Kanthi Thiraskari Nasabharana Bhasura

Kadambha Manjari Kluptha Karna Poora Manohara

Thadanga Yugali Bhootha Thapanodupa Mandala

Padma Raga Sila Darsha Paribhavika Polabhu

Nava Vidhruma Bimbha Sri Nyakkari Rathna Chhadha

Shuddha Vidyangurakara Dwija Pangthi Dwayojjala

Karpoora Veedi Kamodha Samakarsha Digandara

Nija Sallabha Madhurya Vinirbhardista Kacchabhi

Mandasmitha Prabha Poora Majjat Kamesha Manasa

Anakalidha Sadrushya Chibuka Sri Virajitha

Kamesha Baddha Mangalya Sutra Shobitha Kandhara

Kankangadha Keyura Kamaniya Bujanvidha

Rathna Graiveya Chinthaka Lola Muktha Phalanvitha

Kameswara Prema Rathna Mani Prathi Pana Sthani

Nabhyala Vala Romali Latha Phala Kucha Dwayi

Lakshya Roma Latha Dharatha Samunneya Madhyama

Sthana Bhara Dalan Madhya Patta Bhandha Valithraya

Arun Aruna Kausumba Vasthra Bhaswat Kati Thati

Rathna Kinkinika Ramya Rasana Dhama Bhooshitha

Kamesha Gnatha Sowbhagya Mardworu Dwayanvitha

Manikhya Mukuta Kara Janu Dwaya Virajitha

Indra Kopa Parikshiptha Smarathunabha Jangika

Kooda Gulpha Koorma Prashta Jayishnu Prapadanvidha

Nakadhi Dhithi Samchanna Namajjana Thamoguna

Pada Dwaya Prabha Jala Parakrutha Saroruha

Sinchana Mani Manjira Manditha Sri Pamambuja

Marali Mandha Gamana Maha Lavanya Sewadhi

Sarvaruna Anavadhyangi Srvabharana Bhooshita

Shivakameswarangastha Shiva Swadheena Vallabha

Sumeru Madhya Sringastha Sriman Nagara Nayika

Chinthamani Grihanthastha Pancha Brahmasana Sthitha

Maha Padma Davi Samstha Kadambha Vana Vasini

Sudha Sagara Madhyastha Kamakshi Kamadhayini

Devarshi Gana-sangatha-stuyamanathma-vaibhava

Bhandasura Vadod Yuktha Shakti Sena Samavitha

Sampatkari Samarooda Sindhoora Vrija Sevitha

Aswaroodadishidaswa Kodi Kodi Biravrutha

Chakra Raja Ratha Rooda Sarvayudha Parishkridha

Geya Chakra Ratha Rooda Manthrini Pari Sevitha

Giri Chakra Ratharooda Dhanda Natha Puraskrutha

Jwalimalika Ksiptha Vanhi Prakara Madhyaka

Bhanda Sainya Vadodyuktha Shakthi Vikrama Harshitha

Nithya Parakamatopa Nireekshana Samutsuka

Banda Puthra Vadodyuktha Bala Vikrama Nandhita

Manthrinyamba Virachitha Vishangavatha Doshitha

Vishuka Prana Harana Varahi Veerya Nandhitha

Kameshwara Mukaloka Kalpitha Sri Ganeshwara

Mahaganesha Nirbhinna Vignayanthra Praharshitha

Banda Surendra Nirmuktha Shastra Prathyasthra Varshani

Karanguli Nakhothpanna Narayana Dasakrithi

Maha Pasupathasthragni Nirdagdhasura Sainika

Kameshwar Astra Nirdha Gdha Sabandasura Sunyaka

Brhmopendra Mahendradhi Deva Samsthutha Vaibhava

Hara Nethragni Sandhagdha Kama Sanjeevanoushadhi

Sri Vagbhave Koodaiga Swaroopa Mukha Pankaja

Kantatha Kadi Paryantha Madhya Koodaiga Swaroopini

Sakthi Koodaiga Thapanna Kadyatho Bhaga Dharini

Moola Manthrathmikha Moola Kooda Thraya Kalebhara

Kulamruthaika Rasika Kula Sanketha Palini

Kulangana Kulanthastha Kaulini Kula Yogini

Akula Samayanthastha Samayachara That Para

Moladharaika Nilaya Brahma Grandhi Vibhedini

Mani Poorantharudhitha Vishnu Grandhi Vibedhini

Agna Chakarantharalastha Rudra Grandhi Vibhedini

Sahararambhujarooda Sudha Sarabhi Varshini

Thadillatha Samaruchya Shad Chakropari Samshitha

Maha Ssakthya Kundalini Bisa Thanthu Thaniyasi

Bhavani Bhavana Gamya Bhavarany Kudariga

Bhadra Priya Bhadra Moorthy Bhaktha Sowbhagya Dhayini

Bhakthi Priya Bhakthi Gamya Bhakthi Vasya Bhayapaha

Sambhavya Saradharadya Sarvani Sarmadhayini

Sankari Sreekari Sadhwi Sarat Chandra Nibhanana

Satho Dhari Santhimathi Niradhara Niranjana

Nirlepa Nirmala Nithya Nirakara Nirakula

Nirguna Nishkala Santha Nishkama Niruppallava

Nithya Muktha Nirvikara Nishprapancha Nirasraya

 

Nithya Shuddha Nithya Bhuddha Niravadhya Niranthara

Nishkarana Nishkalanka Nirupadhi Nireeswara

Neeraga Ragha Madhani Nirmadha Madhanasini

Nischintha Nirahankara Nirmoha Mohanasini

Nirmama Mamatha Hanthri Nishpapa Papa Nashini

Nishkrodha Krodha–samani Nir Lobha Lobha Nasini

 

Nissamsaya Samsayagni Nirbhava Bhava Nasini

Nirvikalpa Nirabhadha Nirbhedha Bhedha Nasini

Nirnasa Mrityu Madhani Nishkriya Nishparigraha

Nisthula Neela Chikura Nirapaya Nirathyaya

Dhurlabha Dhurgama Dhurga

Dhuka Hanthri Sukha Prada

Dushta Doora Durachara Samani Dosha Varjitha

 

Sarvangna Sandra Karuna Samanadhika Varjitha

Sarva Shakthi Mayi Sarva Mangala Sadgathi Prada

Sarveshwari Sarva Mayi

Sarva Manthra Swaroopini

 

Sarva Yanthrathmika Sarva Thanthra Roopa Manonmani

Maaheswari Mahaa Devi Maha Lakshmi Mrida Priya

Maha Roopa Maha Poojya Maha Pathaka Nasini

Maha Maya Maha Sathva Maha Sakthi Maha Rathi

 

Maha Bhoga Mahaiswarya Maha Veerya Maha Bala

Maha Bhudhi Maha Siddhi Maha Yogeshwar Eswari

Mahathanthra Mahamantra Maha Yantra Mahasana

 

Maha Yaga Kramaradhya Maha Bhairava Poojitha

Maheswara Mahakalpa Maha Thandava Sakshini

Maha Kamesha Mahishi Maha Tripura Sundari

 

Chatustatyupacharadya Chathu Sashti Kala Mayi

Maha Chatu Sashti Kodi Yogini Gana Sevitha

Manu Vidya Chandra Vidya Chandra Mandala Madhyaga

Charu Roopa Charu Hasa Charu Chandra Kaladhara

Charachara Jagannatha Chakra Raja Nikethana

 

Parvathi Padma Nayana Padma Raga Samaprabha

Pancha Prethasana Seena Pancha Brahma Swaroopini

Chinmayi Paramananda Vignana Gana Roopini

Dhyana Dhyathru Dhyeya Roopa Dharmadhrama Vivarjitha

Viswa Roopa Jagarini Swapanthi Thaijasathmika

 

Suptha Prangnathmika Thurya Sarvavastha Vivarjitha

Srishti Karthri Brahma Roopa Gopthri Govinda Roopini

Samharini Rudhra Roopa Thirodhana Kari Eeswari

Sadashiva Anugrahada Pancha Krithya Parayana

Bhanu Mandala Madhyastha Bhairavi Bhaga Malini

Padmasana Bhagavathi Padmanabha Sahodari

Unmesha Nimishotpanna Vipanna Bhuvanavali

Sahasra Seersha Vadana Saharakshi Sahasra Path

 

Aabrahma Keeda Janani Varnashrama Vidhayini

Nijangna Roopa Nigama Punyapunya Phala Pradha

Sruthi Seemantha Kula Sindhoori Kritha Padabjha Dhooliga

Sakalagama Sandoha Shukthi Samputa Moukthika

Purashartha Pradha Poorna Bhogini Bhuvaneshwari

Ambika Anadhi Nidhana Hari Brahmendra Sevitha

 

Naarayani Naada Roopa Nama Roopa Vivarjitha

Hrim Kari Harimathi Hrudya Heyopadeya Varjitha

Raja Rajarchitha Rakhini Ramya Rajeeva Lochana

Ranjani Ramani Rasya Ranath Kinkini Mekhala

Ramaa Raakendu Vadana Rathi Roopa Rathi Priya

 

Rakshaa Kari Rakshasagni Raamaa Ramana Lampata

Kaamya Kamakala Roopa Kadambha Kusuma Priya

Kalyani Jagathi Kandha Karuna Rasa Sagara

Kalavathi Kalaalapa Kaantha Kadambari Priya

Varadha Vama Nayana Vaaruni Madha Vihwala

Viswadhika Veda Vedya Vindhyachala Nivasini

Vidhatri Veda Janani Vishnu Maya Vilasini

 

Kshetra Swaroopa Kshetresi Kshethra Kshetragna Palini

Kshaya Vriddhi Nirmukta KshetraPala Samarchitha

Vijaya Vimala Vandhya Vandharu Jana Vatsala

Vaag Vadhini Vama Kesi Vahni Mandala Vasini

Bhakthi Mat Kalpa Latika Pasu Pasa Vimochani

 

Samhrutha Sesha Pashanda Sadachara Pravarthika

Thapatryagni Santhaptha Samahladahna Chandrika

Tharuni Thapasa Aradhya Thanu Madhya Thamopaha

Chithi Thatpada Lakshyartha Chidekara Swaroopini

Swathmananda Lavi Bhootha Brahmadyanantha Santhathi

 

Paraa Prathyak Chidi Roopa Pasyanthi Para Devatha

Madhyama Vaikhari Roopa Bhaktha Manasa Hamsikha

Kameshwara Prana Nadi Kruthagna Kama Poojitha

Srungara Rasa Sampoorna Jaya Jalandhara Stitha

Odyana Peeda Nilaya Bindu Mandala Vasini

Raho Yoga Kramaradhya Rahas Tarpana Tarpitha

 

Sadya Prasadini Viswa Sakshini Sakshi Varjitha

Shadanga Devatha Yuktha Shadgunya Paripooritha

Nithya Klinna Nirupama Nirvanasukha Dayini

Nithya Shodasika Roopa Sri Kandartha Sareerini

Prabhavathi Prabha Roopa Prasiddha Parameshwari

Moola Prakrithi Avyaktha Vyktha Avyaktha Swaroopini

Vyapini Vividhakara Vidhya Avidhya Swaroopini

Maha Kamesha Nayana Kumudahladha Kaumudhi

Bhaktha Hardha Thamo Bedha Bhanu Mat Bhanu Santhathi

 

Shivadhoothi Shivaradhya Shiva Moorthi Shivangari

Shiva Priya Shivapara Shishteshta Shishta Poojitha

Aprameya Swaprakasha Mano Vachama Gochara

Chitsakthi Chethana Roopa Jada Shakthi Jadathmikha

Gayathri Vyahruthi Sandhya Dwija Brinda Nishewitha

 

Tatwasana Tat Twam Ayee Pancha Kosandara Sthitha

Nissema Mahima Nithya Youawana Madha Shalini

Madha Goornitha Rakthakshi Madha Patala Khanda Boo

 

Chandana Drava Dhigdhangi Champeya Kusuma Priya

Kusala Komala Kara Kuru Kulla Kuleshwari

Kula Kundalaya Kaula Marga That Para Sevitha

Kumara Gana Nadambha

Thushti Pushti Mathi Dhrithi

Santhi Swasthimathi Kanthi Nandhini Vigna Nasini

 

Tejovathi Trinayana Lolakshi-kamarupini

Malini Hamsini Matha Malayachala Vasini

Sumukhi Nalini Subru Shobana Sura Nayika

Kala Kanti Kanthi Mathi Kshobhini Sukshma Roopini

 

Vajreshwari Vamadevi Vayovastha Vivarjitha

Sidheswari Sidha Vidya Sidha Matha Yasawini

Vishuddhi Chakra Nilaya Aarakthavarni Trilochana

Khadwangadhi Prakarana Vadanaika Samavidha

Payasanna Priya Twakstha Pasu Loka Bhayamkari

Amruthathi Maha Sakthi Samvrutha Dakineeswari

 

Anahathabja Nilaya Syamabha Vadanadwaya

Dhamshtrojwala Aksha Maladhi Dhara Rudhira Samsthida

Kala Rathryadhi Shakthi Youga Vrudha Sniggdowdhana Priya

 

Maha Veerendra Varadha Rakinyambha Swaroopini

Mani Poorabja Nilaya Vadana Thraya Samyudha

Vajradhikayudhopetha Damaryadhibhi Ravrutha

Raktha Varna Mamsa Nishta Gudanna Preetha Manasa

 

Samastha Bhaktha Sukhadha Lakinyambha Swaroopini

Swadhishtanambujagatha Chathur Vakthra Manohara

Sulayudha Sampanna Peetha Varna Adi Garvita

 

Medho Nishta Madhu Preetha Bhandinyadhi Samanvidha

Dhadyanna Saktha Hridhaya Kakini Roopa Dharini

Mooladrambujarooda Pancha Vakthra Sthithi Samsthita

Ankusathi Praharana Varadhi Nishevitha

Mudgou Danasaktha Chittha Sakinyambha Swaroopini

 

Agna Chakrabja Nilaya Shukla Varna Shadanana

Majja Samstha Hamsavathi Mukhya Shakthi Samanvitha

Hardrannaika Rasika Hakini Roopa Dharini

Sahasra Dhala Padhmastha Sarva Varnopi Shobitha

Sarvayudha Dhara Shukla Samsthitha Sarvathomukhi

Sarvou Dhana Preetha Chittha Yakinyambha Swaroopini

 

Swaha Swadha Amathi Medha Sruthi Smrithi Anuthama

Punya Keerthi Punya Labhya Punya Sravana Keerthana

Pulomajarchidha Bandha Mochini Barbharalaka

 

Vimarsa Roopini Vidhya Viyadhadhi Jagat Prasu

Sarva Vyadhi Prasamani Sarva Mrutyu Nivarini

Agraganya Achintya Roopa Kali Kalmasha Nasini

Kathyayini Kala Hanthri Kamalaksha Nishevitha

Thamboola Pooritha Mukhi Dhadimi Kusuma Prabha

 

Mrgakshi Mohini Mukhya Mridani Mithra Roopini

Nithya Truptha Bhaktha Nidhi Niyanthri Nikhileswari

Maitryadhi Vasana Labhya Maha Pralaya Sakshini

Para Shakthi Para Nishta Prgnana Gana Roopini

 

Madhvi Pana Lasaa Matha Mathruka Varna Roopini

Maha Kailasa Nilaya Mrinala Mrudhu Dhorllatha

Mahaneeya Dhaya Moorthi Maha Samrajya Shalini

Atma Vidhya Maha Vidhya Srividhya Kama Sevitha

Sri Shodashakshari Vidya Trikoota Kama Kotika

 

Kataksha Kimkari Bhootha Kamala Koti Sevitha

Shira Sthitha Chandra Nibha Bhalastha Indra Dhanu Prabha

Hridayastha Ravi Pragya Tri Konanthara Deepika

Dakshayani Dhithya Hanthri Daksha Yagna Vinasini

Dharandholitha Deergakshi Dharahasojwalanmukhi

Guru Moorthi Guna Nidhi Gomatha Guhajanma Bhoo

 

Deveshi Dhanda Neethistha Dhaharakasa Roopini

Prathi Panmukhya Rakantha Tithi Mandala Poojitha

Kalathmika Kala Nadha Kavya Labha Vimodhini

Sacha Mara Rama Vani Savya Dhakshina Sevitha Adishakthi

Ameya Atma Parama Pavana Krithi

Aneka Koti Bramanda Janani Divya Vigraha

Klim Karee Kevala Guhya Kaivalya Pada Dayini

Tripura Trijagat Vandya Trimurti Tri Daseswari

 

Tryakshya Divya Gandhadya Sindhura Thila Kanchidha

Uma Sailendra Thanaya Gowri Gandharwa Sevitha

Viswa Grabha Swarna Garbha Avaradha Vagadeeswari

Dhyanagamya Aparichedya Gnadha Gnana Vigraha

Sarva Vedhantha Samvedya Satyananda Swaroopini

Lopa Mudrarchitha Leela Kluptha Brahmanda Mandala

Adurshya Drusya Rahitha Vignathree Vidya Varjitha

 

Yogini Yogadha Yogya Yogananda Yugandhara

Iccha Shakthi-gnana Shakthi-kriya Shakthi Swaroopini

Sarvaadhara Suprathishta Sada Sadroopa Dharini

AshtaMoorthy Aja Jethree Loka Yathra Vidahyini

Ekakini Bhooma Roopa Nirdwaitha Dwaitha Varjitha

Annadha Vasudha Vriddha Brhmatmykya Swaroopini

 

Brihathi Brahmani Brahmi Brahmananda Bali Priya

Bhasha Roopa Brihat Sena Bhavabhava Vivarjitha

Sukharadhya Shubhakaree Shobhana Sulabha Gathi

Raja Rajeswari Rajya Dhayini Rajya Vallabha

Rajat Krupa Raja Peetha Nivesitha Ni Jaasritha

Rajya Lakshmi Kosa Natha Chathuranga Baleswai

 

Samrajya Dhayini Sathya Sandha Sagara Mekhala

Deekshitha Dhaitya Shamani Sarva Loka Vasam Kari

Sarvartha Dhatri Savithri Sachidananda Roopini

Desa Kala Parischinna Sarvaga Sarva Mohini

 

Saraswathi Sasthra Mayi Guhamba Guhya Roopini

Sarvo Padhi Vinirmuktha Sada Shiva Pathi Vritha

Sampradhaya Eshwari Sadhu Ee Guru Mandala Roopini

Kulotheerna Bhagaradhya Maya Madhumathi Mahee

Ganamba Guhyakaradhya Komalangi Guru Priya

Swathanthra Sarwa Thanthresi Dakshina Murthy Roopini

 

Sanakadhi Samaradhya Siva Gnana Pradhayini

Chid Kala Ananda Kalika Prema Roopa Priyamkaree

Nama Parayana Preetha Nandhi Vidhya Nateshwaree

Mithya Jagat Adhishtana Mukthida Mukthi Roopini

Lasya Priya Laya Karee Lajja Rambha Adhi Vandhitha

Bhava Dhava Sudha Vrishti Paparanya Dhavanala

Daurbhagya Thoolavathoola Jaradwanthara Viprabha

Bhagyabdhi Chandrika Bhaktha Chitta Keki Ganagana

 

Roga Parvatha Dhambola Mrutyu Dharu Kudarika

Maheswaree Maha Kali Maha Grasa Mahasana

Aparna Chandika Chanda Mundasura Nishoodhini

Ksharaksharathmika Sarva Lokesi Viswa Dharini

Trivarga Dhathri Subhaga Thryambhaga Trigunathmika

Swargapavargadha Shuddha Japa Pushpa Nibhakrithi

Ojovathi Dyuthi Dhara Yagna Roopa Priyavrudha

Dhuraradhya Dhuradharsha Patali Kusuma Priya

Mahathi Meru Nilaya Mandhara Kusuma Priya

 

Veeraradhya Virad Roopa Viraja Viswathomukhi

Prathyg Roopa Parakasa Pranadha Prana Roopini

Marthanda Bhairava Aaradhya Manthiri Nyashtha Rajyadhoo

Tripuresi Jayatsena Nistrai Gunya Parapara

Satya Gnananda Roopa Samarasya Parayana

Kapardini Kalamala Kamadhukh Kama Roopini

Kala Nidhi Kavya Kala Rasagna Rasa Sevadhi

 

Pushta Purathana Poojya Pushkara Pushkarekshana

Paramjyothi Param Dhama Paramanu Parath Para

Pasa Hasta Pasa Hanthri Para Manthra Vibhedini

Murtha Amoortha Anithya Tripta Muni Manasa Hamsika

Satya Vritha Sathya Roopa Sarvantharyamini Sathee

Brahmani Brahmaa Janani Bahu Roopa Budharchitha

Prasavithri Prachanda Aagna Prathishta Prakata Krithi

Praneshwari Prana Dhatri Panchast Peeta Roopini

Vishungala Vivikthastha Veera Matha Viyat Prasoo

 

Mukundaa Mukthi Nilaya Moola Vigraha Roopini

Bavagna Bhava Rokagni Bhava Chakra Pravarthani

Chanda Sara Sasthra Sara Manthra Sara Thalodharee

Udara Keerthi Uddhhama Vaibhava Varna Roopini

Janma Mrutyu Jara Thaptha Jana Vishranthi Dhayini

Sarvopanisha Dhudh Gushta Shanty Atheetha Kalathmika

 

Gambheera Gagananthastha Garvitha Gana Lolupa

Kalpana Rahitha Kashta Akantha Kanthatha Vigraha

Karya Karana Nirmuktha Kama Keli Tharangitha

Kanath Kanaka Thadanga Leela Vigraha Dharini

Ajha Kshaya Nirmukta Gubdha Kshipra Prasadhini

Anthar Mukha Samaradhya Bahir Mukha Sudurlabha

 

Thrayee Trivarga Nilaya Thristha Tripura Malini

Niramaya Niralamba Swatma Rama Sudha Sruthi

Samsara Panga Nirmagna Samuddharana Panditha

Yagna Priya Yagna Karthree Yajamana Swaroopini

Dharma Dhara Dhanadyaksha Dhanadhanya Vivardhani

 

Vipra Priya Vipra Roopa Viswa Brhamana Karini

Viswa Grasa Vidhrumabha Vaishnavi Vishnu Roopini

Ayoni Yoni Nilaya Kootastha Kula Roopini

Veera Goshti Priya Veera Naish Karmya Nadha Roopini

Vignana Kalana Kalya Vidhagdha Baindavasana

Tathwadhika Tatwa Mayee Tatwa Martha Swaroopini

 

Sama Gana Priya Soumya Sada Shiva Kutumbini

Savyapa Savya Margastha Sarva Apadvi Nivarini

Swastha Swabhava Madura Dheera Dheera Samarchida

Chaithnyarkya Samaradhya Chaitanya Kusuma Priya

Saddothitha Sadha Thushta Tharunadithya Patala

Dakshina Daksinaradhya Dharasmera Mukhambuja

 

Kaulini Kevala Anargya Kaivalya Pada Dhayini

Stotra Priya Sthuthi Mathi Sthuthi Samsthutha Vaibhava

Manaswaini Manavathi Mahesi Mangala Kruthi

Viswa Matha Jagat Dhathri Visalakshi Viragini

Pragalbha Paramodhara Paramodha Manomayi

Vyoma Kesi Vimanastha Vajrini Vamakeshwaree

 

Pancha Yagna Priya Pancha Pretha Manchadhi Sayini

Panchami Pancha Bhoothesi Pancha Sankhyopacharini

Saswathi Saswatha Aishwarya Sarmadha Sambhu Mohini

Dhara Dharasutha Dhanya Dharmini Dharma Vardhini

Loka Theetha Guna Theetha Sarvatheetha Samathmika

Bhandhooka Kusuma Prakhya Bala Leela Vinodhini

Sumangali Sukha Kari Suveshadya Suvasini

Suvasinyarchana Preetha Aashobhana Shuddha Manasa

 

Bindhu Tharpana Santhushta Poorvaja Tripura Ambika

Dasa Mudra Samaradhya Thripura Sree Vasankari

Gnana Mudhra Gnana Gamya Gnana Gneya Swaroopini

Yoni Mudra Trikhandesi Triguna Ambatrikonaga

Anaga Adbutha Charithra Vanchithartha Pradayini

Abhyasathisaya Gnatha Shaddwatheetha Roopini

 

Avyaja Karuna Moorhy Agnana Dwantha Deepika

Abala Gopa Vidhitha Sarvan Ullangya Sasana

Sri Chakra Raja Nilaya Sri Math Thripura Sundari

Sri Shiva Shiva Shakthaikya Roopini Lalithambika

Evam Srilalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguh

Also Download Kadhal Psycho Mp3 Download Masstamilan High Definition

Gaurav Gupta

To be happy one needs a reason and to become sad, a reason too. Take control of your life and nobody can control what you feel.
Back to top button